Kontakt

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i z rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. zapoznałem(am) się z następującą informacją:

INFORMACJA

1.    Administratorem danych osobowych jest:
        Euroservice Trade Sp. z o.o.
        Ul. Dzielna 72/90, 01-029 Warszawa.
       Dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody/przepisu
       prawa/umowy lub działań zmierzających do jej
       zawarcia/uprawnionego interesu administratora danych w celu zawarcia
       umowy, wystawienia faktury, realizacji zamówienia.
       Dane mogą być udostępniane:

  • osobom, których dotyczą,
  • osobom upoważnionym przez osobę, których dotyczą,
  • podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
  • podmiotom uprawnionym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych takich jak: (np. firmom informatycznym w zakresie opieki serwisowej, kancelariom prawniczym, agencjom reklamy itp.)

2.    Zebrane dane będą przetwarzane przez: Euroservice Trade Sp. z o.o.
3.    Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści
       swoich danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia lub
       ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia
       sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
       prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym
       czasie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Euroservice Trade Sp. z o.o.

Adres siedziby:
ul. Dzielna 72/90
01-029  Warszawa

Adres korespondencyjny:
Surochów 160A
37-500 Jarosław

KRS: 0000589634
NIP: 5252638957
REGON: 363185484

Sekretariat:

Dział Handlowy: