Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych  jest Euroservice Trade Sp. z o.o., ul. Dzielna 72/90, 01-029 Warszawa. 
Dane mogą być udostępniane spółkom z Euroservice Group. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich sprostowania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w rekrutacji. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda może być odwołana w każdym czasie. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu  zakończenia procesu rekrutacyjnego lub  przez okres 90 dni przy naborze w trybie ciągłym. 
Ma Pani/Pan prawo  dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na podstawie i w granicach przepisów prawa).

 

 


 

Firma Euroservice Trade Sp. z o.o., zatrudni pracowników na stanowisko
SPECJALISTA DS. HANDLU

Opis stanowiska:

•    Prowadzenie całokształtu działań mających na celu pozyskiwanie nowych kontrahentów dla firmy oraz negocjowanie korzystnych dla firmy cen sprzedaży i zakupu
•    Prowadzenie procesu związanego z realizacją zamówień od klientów
•    Monitorowanie stanu rozrachunków z klientami w prowadzeniu z Działem Księgowości
•    Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy w kontaktach z obecnymi i przyszłymi klientami

Wymagania:

•    Wykształcenie wyższe (Handel, Zarządzanie, Marketing, Ekonomia)
•    Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych
•    Duże zdolności interpersonalne
•    Bardzo dobra znajomość  j. angielskiego lub rosyjskiego


Oferujemy:

•     Pracę w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Liczba wolnych stanowisk : 4


CV   prosimy przesyłać :
•    W formie  elektronicznej  na adres: sekretariat@euroservicetrade.pl
    Prosimy o podanie  tytułu wiadomości: Specjalista ds. handlu
•    W formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres Euroservice Trade Sp. z o.o.,
37-500 Surochów, 160A z dopiskiem na kopercie „ Podanie o pracę”

•    lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Podanie o pracę”.
 

W CV (życiorysie) prosimy o dopisanie następujących klauzul:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Euroservice Trade Sp. z o.o. ul. Dzielna 72/90,
01-029 Warszawa w celu realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Euroservice Trade Sp. z o.o. ul. Dzielna 72/90,
01-029 Warszawa w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.